DZIECIĘCA SCENA

_______________________________________________________________________________

          KONCERT FINAŁOWY w TEATRZE PINOKIO  23 maj 2013r.

 

WAŻNE Informacje organizacyjne

Bilety dla rodziców i osób zaproszonych na koncert finałowy można odbierać na stronie prosimy pamiętać że ilość miejsc w teatrze jest ograniczona (placówce przysługuje po jednym miejscu dla rodzica dziecka oraz dodatkowe zaproszenie dla dyrektora )                                             Tu można pobrać zaproszenia

Obecność na próbach obowiązkowa.  Prosimy o stawienie się zespołów na następujące godziny:

 Harmonogram prób w Teatrze Pinokio w dniu 21 maja  (próby odbywają się od godz. 13.00) wg podanych godzin .

CZEŚĆ 1 koncertu

Kolejność na koncercie

- Przedszkole Miejskie Nr 9 w Łodzi  godz. próby 13.00

- Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi godz. próby 13.20

- Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie  godz. próby 15.10

- Szkoła Podstawowa "Scholasticus"  godz. próby 13.40

- Szkoła Podstawowa Nr 36 w Łodzi godz. próby 14.00

- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Skierniewicach godz. próby 14.20

CZĘŚĆ 2

 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łodzi godz. próby 14.40

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głownie godz. próby 15.10

- Szkoła Podstawowa Nr 175 w Łodzi godz. próby 14.50

- Szkoła Podstawowa Nr 36 w Łodzi godz. próby 14.00

po za konkursem

- Szkoła Podstawowa Nr 29 w Łodzi 

 

Na koncercie wszystkie zespoły występujące w części I koncertu, przychodzą na godzinę 9.00 - 9.30 i udają się wejściem przez podwórko teatru do wyznaczonej garderoby.

Zespoły występujące w części 2 koncertu przychodzą na godzinę 9.45-10.00 i zajmują miejsca na widowni po przerwie udają się do wyznaczonej garderoby.

Bardzo prosimy aby rodzice nie wchodzili za kulisy.

Wszystkie zespoły po swoim występie oglądają koncert do końca, gdyż w czasie finału wręczane są nagrody dla wszystkich dzieci, nagrody specjalne dla placówek oraz  nagrody aktorskie.

 

 

 

Lista Laureatów I etapu

 

Spektakle:

- Dziwne dziwadła i inne inności  - SP nr 3 w Głownie

- Zagadka kryminalna - SP nr 9 Skierniewice

- Kocie oczy - SP nr 175 w Łodzi

- Śrubki do zupki - SP Scholasticus

- Bajka prawdę ci powie - MP nr 1 w Głownie

- Jak skrzaty dzień i noc zamieniły - PM nr 9 w Łodzi

 

Piosenki:

- Krzesłolot - PM nr 97 w Łodzi

- A ja mam psa- SP nr 36 w Łodzi

- Mrówka i konik - SP nr 36 w Łodzi

- O aniołach i zwierzątkach - SP nr 2 w Łodzi

 

GRATULUJEMY!

Informacje szczegółowe o próbach zaplanowanych na 21.05 w Teatrze Pinokio, zamieścimy w terminie późniejszym (po 10.05). Koncert finałowy rozpocznie się 23.05 o godz. 10.00

 

 

Informacja o wynikach przeglądu

 

Zapraszamy nauczycieli i instruktorów  na spotkanie z członkami jury w dniu 18.04.2013r. 

o godzinie 10.00 do Teatru Lalki i Aktora PINOKIO 

(Łódź ul Kopernika 16 - kawiarnia, wejście przez zieloną bramę)

Program spotkania:

- Omówienie merytoryczne spektakli i wskazanie uwag do doskonalenia warsztatu

- Ogłoszenie wyników Dziecięcej Sceny- informacja o próbach i koncercie finałowym

- Zapoznanie z ofertą edukacji teatralnej - warsztaty skierowane do dzieci i nauczycieli

- Wymiana poglądów, doświadczeń w gronie uczestników  przeglądu 

 

Przegląd „Dziecięca Scena” XIII FSMD odbędzie się w dniu 11.04.2013r.

w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 Łódź ul Zawiszy Czarnego 39

 

Przesłuchania konkursowe odbywać się będą według kolejności i w godzinach podanych poniżej:

 

Kolejność
Godz.
występu
Placówka
Kategoria
Tytuł
Autor
1
9.30
Przedszkole Miejskie nr 114 Łódź, ul. Starosikawska 18
 piosenka
 Inaczej
 
2
9.30
Szkoła Podstawowa 175 Łódź,
 ul. Pomorska 27
Spektakl
Kocie oczy
Sława Ciemieniewska na podstawie wiersza L.J.Kerna
3
9.30
Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi ul gen. J. Bema 7
piosenka
Krzesłolot
Grabski, Marzec
4
9.30
Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi ul gen. J. Bema 6 
Spektakl
 Inaczej
 
5
10.00
Przedszkole Miejskie Nr 3 Głowno, ul. Skokowskiego 8/10
taniec
Break Dance Elizy"
miniatura L von Beethovena "Dla Elizy"
6
10.00
Przedszkole Miejskie Nr 3 Głowno, ul. Skokowskiego 8/10
Piosenka
Marzenie
muz P.Czajkowski tekst Maria Gibała
7
10.00
Przedszkole Miejskie Nr 1 Głowno, ul. Wigury 7
Spektakl
Bajka prawdę Ci powie
autor: Maciej Stępień
8
10.00
Przedszkole Miejskie Nr 3 Głowno, ul. Skokowskiego 8/10
Piosenka
Krowa Sportowa - Autostopowa
Słowa E.Szeptyńska ; muz. M. Sowa
9
10.30
Szkoła Podstawowa Nr 3 Głowno
 ul Karasicka 35
etiuda
Dziwne Dziwadła i inne inności
Linkin Park "In the end" "Korn Get up"; Mike Oldfield "Slipstrearn", Alpha"
10
10.30
Przedszkole Miejskie Nr 163
Łódź ul Czernika 1/3
Piosenka
Idą Buty do przedszkola
tekst Adam Hort, muzyka Michał Ciechan
11
11.00
Prywatna Szkoła Podstawowa Spółki Oświatowej "Scholasticus" Łódź ul Gdyńska 3
Spektakl
Śrubki do zupki
Dorota Gellner
12
11.00
Prywatna Szkoła Podstawowa Spółki Oświatowej "Scholasticus" Łódź ul Gdyńska 4
Piosenka
Papużki nierozłączki
Krzysztof Marzec,  Andrzej Mikołaj Grabski
13
11.00
Szkoła Podstawowa nr 36 Łódź,
ul. Więckowskiego 35 tel.
piosenka
Mrówka i konik
muz. Tadeusz Pabisiak, słowa Agnieszka Galica
14
11.00
Szkoła Podstawowa nr 36 Łódź,
ul. Więckowskiego 35
Piosenka
Żeby Polska była Polską
muz W. Korcz, tsł. J. Pietrzak
15
11.00
Szkoła Podstawowa nr 36 Łódź,
ul. Więckowskiego 35 tel.
Piosenka
A ja mam psa
muz. W. Korcz, sł W. Chotomska
16
11.30
Zespół Szkół Integracyjnych SP nr 9 Skierniewice, Tetmajera 7
teatrzyk
Zagadka kryminalna
Danuta Wawiłow
17
11.30
Szkoła Podstawowa nr 142 Łódź,
ul. Łupkowa 6
Piosenka
Koronkowa Lambada
Jacek Skubikowski, Ksiesimir Dębski
18
11.30
Szkoła Podstawowa nr 2 Łódź,
ul.Sienkiewicza 137/139
piosenka
O aniołach i zwierzątkach
sł ks Twardowski, muz krzysztof Słomczyński
19
12.00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6  Łódź ul. Dziewanny 24
forma teatralna
Wszystkie dzieci nasze są
mix piosenek

 

 

Informacje organizacyjne:

Prosimy o informowanie organizatorów jeśli grupa wycofa się z przeglądu najpóźniej na 3 dni przed występami.
Wyznaczona godzina jest godziną prezentacji już na scenie ,  grupy powinny przyjść wcześniej tak aby przygotować się do występu.
Na salę na której prezentowany będzie przegląd będziemy wpuszczać i wypuszczać zespoły tylko w przerwach pomiędzy występami - tak aby nie przeszkadzać wykonawcą. Zapraszamy grupy do zasiadania również na widowni przeglądu. Warto obejrzeć choć kilka zespołów które z wami rywalizują.
Każdy uczestnik przeglądu otrzyma drobne upominki i dyplom który trzeba będzie wypisać imieniem i nazwiskiem dziecka. Listę laureatów czyli placówek które wystąpią w teatrze, na koncercie w TLiA Pinokio podamy najpóźniej do końca kwietnia br.

 

 

Regulamin Dziecięcej Sceny XIII FSMD pod hasłem Inaczej

 

1.      Przegląd małych form scenicznych jest okazją do
·         Popularyzowania kultury i piękna żywego słowa; Prezentacji dorobku małych artystów; Rozbudzania wyobraźni twórczej; Poszukiwania różnorodnych rozwiązań artystycznych; Upowszechniania śpiewania i muzykowania małych dziec
2.      Uczestnicy.
·         Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku do lat 10
·         Dzieci mogą występować tylko w jednej formie
·         Zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych
-         Przedszkol
-         Szkoły
·         Przegląd odbywać się będzie w kategoriach:
-         Krótkie spektakle, małe formy sceniczne, związane tematycznie z hasłem festiwalu  (czas max. do 10 minut, występuje do 15 osób)
-         Piosenka dziecięca ( solista lub zespół do 8 osób, w czasie przesłuchania wykonawcy może towarzyszyć akompaniament nagrany na kasetę lub wykonywany na żywo)
·         W przeglądzie nie mogą brać udziały grupy profesjonalne
3.      Kalendarium:
·         Zgłoszenia dzieci z zainteresowanych placówek prosimy przesyłać na załączonych kartach zgłoszeń 
do 21 marca 2013r.
Na adres:         Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi
91-492 Łódź ul gen J. Bema 6
tel (42) 659 45 11  fax (42) 656 57 39
przedszkole97.lodz@wp.pl z dopiskiem FSMD
·         Przesłuchania konkursowe odbywać się będą 11 i 12 kwietnia 2013r. r.  na terenie 
Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39
·         Dzieci spoza Łodzi piosenki mogą przysyłać nagrane na kasetę.
4.      Nagrody
·         Dzieci uczestniczące w przeglądzie otrzymają dyplomy i drobne upominki
·         Wszyscy laureaci otrzymają nagrody indywidualne i wyróżnienia rzeczowe dla zwycięskich placówek, wezmą udział w koncercie w Teatrze „Pinokio” w czerwcu 2013r. (termin zostanie podany w kwietniu)
5.      Uwagi organizacyjne
·         Scenografia przedstawienia w formie wolnostojącej (bez elementów do przypinania, przyczepiania i naklejania) 
·         Prosimy o przygotowanie podkładów muzycznych przynajmniej na dwóch różnych nośnikach i w dwu różnych formatach.
·         Prosimy o przygotowanie dzieci do występów bez mikrofonów.
·         Instytucje lub osoby fizyczne delegujące uczestników na festiwal z poza terenu Łodzi, ponoszą całkowite koszty ich dojazdu i pobytu jak również zapewniają im ubezpieczenie.
6.       Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i nagrywania  programów wykonawców w celu popularyzacji idei festiwalu  w mediach i na nośnikach CD
7.       Ocena prezentacji scenicznych
Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
·         Zabawa dzieci,  radość z przygotowanej prezentacji, spontaniczność
·         Nowatorstwo, ciekawe rozwiązania małej formy scenicznej
·         Dobór repertuaru pod kątem możliwości i wieku wykonawcy oraz jego spójność z tematyką festiwalu – prosimy o niepowielanie uroczystości okazjonalnych (np. Choinka)
·         Właściwy dobór scenicznych środków wyrazu (tj. ruch, rekwizyty, itp.)
·         Ogólny wyraz artystyczny
8.       Dodatkowe informacje udzielane będą w:
 Przedszkolu Miejskim Nr 97 w Łodzi (0-42)  659-45-11, na stronie internetowej www.pm97.edu.lodz.pl/festiwal.htm publikowane są wszystkie bieżące informacje o przeglądzi
9.       Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów

 

 

 

 

 

Dziecięca Scena XII FSMD Kosmos

 

Koncert finałowy „Dziecięcej  Sceny” odbył się w Teatrze Lalki i Aktora "Pinokio"  
23 maja 2012r. o godz.10.00  
 

W koncercie wzięły udział dzieci reprezentujące 13 szkół i przedszkoli z Łodzi, Głowna i Skierniewic. Jury obradujące pod przewodnictwem Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji Ireny Przybyłek  przyznało cztery główne nagrody ufundowane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

W kategorii spektakl wyróżniono Przedszkole Miejskie Nr 1 w  Głownie oraz  Szkołę Podstawową Nr 3 w Głownie. W kategorii piosenka laur zwycięstwa przypadł Przedszkolu Miejskiemu Nr 97 w Łodzi oraz Szkole Podstawowej Nr 142 w Łodzi. W trakcie koncertu wręczono również nagrody aktorskie ufundowane przez Burmistrza Miasta Głowna oraz nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Łódzkiego dla nauczycieli, którzy zaprezentowali swój dorobek zawodowy w rozwijaniu aktywności twórczej dziecka.

Wszyscy uczestnicy koncertu finałowego otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Łodzi i przygotowane przez organizatorkę przeglądu „Dziecięca Scena” panią Agnieszkę Kucharska. Wszystkim  laureatom gorąco gratulujemy.

WAŻNE Informacje organizacyjne

Bilety dla rodziców i osób zaproszonych na koncert finałowy można odbierać                                                              w Przedszkolu Miejskim Nr 97 w Łodzi od dnia 17 maja 2012r. lub wysyłamy pocztą elektroniczną na prośbę zainteresowanej placówki.

Prosimy o dostarczenie w wersji elektronicznej do dnia 17.05.br pełnej listy dzieci występujących na koncercie wraz z nauczycielami, tytułem spektaklu (piosenki) oraz autorem tekstu i muzyki - dane są potrzebne do umieszczenia w programie koncertu. 

Obecność na próbach obowiązkowa.  Prosimy o stawienie się zespołów na następujące godziny:

 Harmonogram prób w Teatrze Pinokio w dniu 22 maja (próby odbywają się od godz. 12.15) wg podanych godzin .

CZĘŚĆ 1 (przedszkola)

Kolejność na koncercie

- Kosmodzieciaki - MP nr 2 w Głownie  godz. próby 12.15

- Problem ufoludków - IPM nr 114 w Łodzi godz. próby 13.00

- Kosmos tajemnice ma - IPM nr 137 w Łodzi godz. próby 13.15

- Mikołaj Kopernik - PM nr 97 w Łodzi godz. próby 14.15

- Układ rodzinny - MP nr 1 w Głownie godz. próby 12.20

- Spotkanie z kosmitami - PM97 w Łodzi godz. próby 14.20

- Wyprawa na księżyc - PM 130 w Łodzi godz. próby 13.20

CZĘŚĆ 2 (szkoły)

- Fantazja - SP nr 142 w Łodzi godz. próby 13.25

- Przyleciały ufoludki - SOSW nr 6 w Łodzi godz. próby 13.30

- Dzieci Pana Astronoma - SP nr 9 Skierniewice godz. próby 13.45

 - Ziemia zielona - SP nr 9 w Skierniewicach godz. próby 13.55

- Narodziny Słońca  - SP nr 3 w Głownie godz. próby 12.40

- Ach śpij kochanie - SP nr 36 w Łodzi godz. próby 14.00

 

Na koncercie wszystkie zespoły występujące w części I koncertu, przychodzą na godzinę 9.00 - 9.30 i udają się wejściem przez podwórko teatru do wyznaczonej garderoby.

Zespoły występujące w części 2 koncertu przychodzą na godzinę 9.45-10.00 i zajmują miejsca na widowni po przerwie udają się do wyznaczonej garderoby.

Bardzo prosimy aby rodzice nie wchodzili za kulisy.

Wszystkie zespoły po swoim występie oglądają koncert do końca, gdyż w czasie finału wręczane są nagrody dla wszystkich dzieci, nagrody specjalne dla placówek i nagrody aktorskie.

 

Przegląd „Dziecięca Scena” XII FSMD odbył się w dniu 19.04.2012r.

w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 Łódź ul Zawiszy Czarnego 39

Gratulujemy wszystkim dzieciom i nauczycielom wspaniałych pomysłów na spotkania z kosmosem.

Poniżej prezentujemy zdjęcia i listę nagrodzonych

 

Gwiazdy i Rozgwiazdy
Szkoła Podstawowa 175 Łódź, Pomorska 27
Problem ufoludków
Przedszkole Miejskie nr 114 Łódź, ul. Starosikawska 18
Kosmodzieciaki
Miejskie Przedszkole Nr 2 Głowno, ul. Sikorskiego 53a
Zjazd Szalonych Naukowców
Szkoła Podstawowa nr 2 Łódź, ul. Sienkiewicza
Wyprawa na księżyc
Przedszkole Miejskie Nr 130 Łódź, ul.Podhalańska 18
Układ Rodzinny
Przedszkole Miejskie Nr 1 Głowno, ul. Wigury 7
Książę i róża
Przedszkole Miejskie Nr 3 Głowno, ul. Skokowskiego 8/10
Ufoludki
Przedszkole Miejskie Nr 3 Głowno, ul. Skokowskiego 8/10
Księżyc wędrowiec
Przedszkole Miejskie Nr 1 Głowno, ul. Wigury 7
Narodziny słońca
Szkoła Podstawowa Nr 3 im T. Kościuszki w Głownie
Dzieci Pana Astronoma
Zespół Szkół Integracyjnych SP nr 9 Skierniewice,
Wyprawa na księżyc
Przedszkole Miejskie Nr 1 Głowno, ul. Wigury 7

Spotkanie z kosmitami
Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi
Mały książę
Przedszkole Miejskie Nr 1 Głowno, ul. Wigury 7
Moja fantazja
Szkoła Podstawowa nr 142 Łódź, ul. Łupkowa 6
Idzie niebo ciemną nocą
Szkoła Podstawowa nr 160 Łódź, ul. A. Struga 24
Przyleciały ufoludki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6
Zepsuty księżyc
Szkoła Podstawowa nr 160 Łódź, ul. A. Struga 24
Goście z nieznanej planety
Przedszkole Miejskie Nr 99 Łódź, ul. Sienkiewicza 108
Ach śpij kochanie
Szkoła Podstawowa Nr 36 w Łodzi, ul Więckowskiego
Zielone ufoludki
Przedszkole Miejskie nr 152 Łódź, ul. Retkińska 78
Kosmos tajemnice ma
Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 137 Łódź
Mikołaj Kopernik
Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi
 

 

Lista Laureatów I etapu

Spektakle:

- Narodziny Słońca  - SP nr 3 w Głownie

- Dzieci Pana Astronoma - SP nr 9 Skierniewice

- Gwiazdy i rozgwiazdy - SP 175 w Łodzi

- Problem ufoludków - IPM nr 114 w Łodzi

- Układ rodzinny - MP nr 1 w Głownie

- Spotkanie z kosmitami - PM97 w Łodzi

 

Piosenki:

- Kosmodzieciaki - MP nr 2 w Głownie

- Kosmos tajemnice ma - IPM nr 137 w Łodzi

- Wyprawa na księżyc - PM 130 w Łodzi

- Mikołaj Kopernik - PM nr 97 w Łodzi

- Przyleciały ufoludki - SOSW nr 6 w Łodzi

- Fantazja - SP nr 142 w Łodzi

- Ach śpij kochanie - SP nr 36 w Łodzi

- Ziemia zielona - SP nr 9 w Skierniewicach

 

GRATULUJEMY!

Informacje szczegółowe o próbach zaplanowanych na 22.05 w Teatrze Pinokio, zamieścimy w terminie późniejszym (po 11.05). Koncert finałowy rozpocznie się 23.05 o godz. 10.00

 

Godzina występu Placówka Kategoria Tytuł Autor
10.00 Miejskie Przedszkole Nr 2 Głowno, ul. Sikorskiego 53a tel.427191069 Piosenka Kosmodzieciaki tekst: Marzena Karwacka, Ewa Zarębska, muz: produkcja "Polgram Plus"
10.05 Przedszkole Miejskie Nr 3 Głowno, ul. Skokowskiego 8/10 tel.427191445 Spektakl Książę i Róża muz.: Jean Michel Jarre, Randez Vous, Magnetic Figlds
10.10 Przedszkole Miejskie Nr 3 Głowno, ul. Skokowskiego 8/10 tel.427191445 Piosenka Ufoludki sł. Katarzyna Bayer, Adam Wacławski, muz.:Stefan Gąsiemec
10.15 Przedszkole Miejskie Nr 1 Głowno, ul. Wigury 7 tel.427191085 Piosenka Mały Książę tekst i muz.: Katarzyna Sobczak
10.20 Przedszkole Miejskie Nr 1 Głowno, ul. Wigury 7 tel.427191085 Piosenka Księżyc Wędrowiec tekst: Halina Cenarska, muz.: Ewa Jakubowska
10.25 Przedszkole Miejskie Nr 1 Głowno, ul. Wigury 7 tel.427191085 Spektakl Rodzinny Układ autor: Maciej Stępień
10.40 Przedszkole Miejskie Nr 1 Głowno, ul. Wigury 7 tel.427191085 Piosenka Wyprawa na Księżyc  
10.45 Zespół Szkół Integracyjnych SP nr 9 Skierniewice, Tetmajera 7 tel.46 833 81 91 Piosenka i wiersz wiersz: Gość z Marsa" piosenka "Ziemia - zielona wyspa" wiersz: B.Gładkowska piosenka: muz. A.Nowak sł.H.A.Cenarska
10.50 Zespół Szkół Integracyjnych SP nr 9 Skierniewice, Tetmajera 7 tel.46 833 81 91 Spektakl Dzieci Pana Astronoma na podstawie utworu "Dzieci Pana Astronoma"
11.15 Szkoła Podstawowa nr 160 Łódź, ul. A. Struga 24 tel.6372529 Piosenka Idzie niebo ciemną nocą słowa: Ewa Szelburg-Zarębina muzyka: Tadeusz Mayzaner
11.00 Szkoła Podstawowa nr 160 Łódź, ul. A. Struga 24 tel.6372529 Spektakl Zepsuty księżyc Izabela Frankowska na podst. "Nasza mama czarodziejka" J.Papuzińskiej 
11.10 Szkoła Podstawowa nr 142 Łódź, ul. Łupkowa 6 tel.6597638 Piosenka Moja fantazja tekst: E.Chotomska, muzyka: S.Kowalewski
12.10 Przedszkole Miejskie Nr 99 Łódź, ul. Sienkiewicza 108 tel.6361462 Teatrzyk Goście z nieznanej planety  
11.20 Szkoła Podstawowa 175 Łódź, Pomorska 27 tel.426327227 Piosenka Śpiewanka gwiazdek autor: nieznany
9.30 Szkoła Podstawowa 175 Łódź, Pomorska 27 tel.426327227 Spektakl Gwiazdy i rozgwiazdy opracowanie S.Ciemieniewska, D. Koperska na podstawie słuchowiska L.Bardijewskiej "Gwiazdy i rozgwiazdy"
12.30 Przedszkole Miejskie nr 152 Łódź, ul. Retkińska 78 tel.6867796 Piosenka Zielone ufoludki zespół Fasolki
12.15 Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 137 Łódź, Grota Rodeckiego 6 tel. 2529100 Piosenka Kosmos tajemnice ma tekst: Dorota Gellner, Małgorzata Kominkiewicz  muzyka: Jan Gdowski
9.35 Przedszkole Miejskie nr 114 Łódź, ul. Starosikawska 18 tel.426160042 Spektakl Problem ufoludków autor: 
12.20 Przedszkole Miejskie Nr 130 Łódź, ul.Podhalańska 18 426434216 Piosenka Wyprawa na Księżyc słowa: H.A. Cenerska muzyka: M.Sawa
11.30 Szkoła Podstawowa nr 2 Łódź, ul.Sienkiewicza 137/139 tel.6365144 Spektakl Zjazd szalonych naukowców autor: Wanda Chotomska
11.25 Szkoła Podstawowa nr 36 Łódź, ul. Więckowskiego 35 tel. 426302900 Piosenka Ach śpij kochanie muz.i słowa: L.Starski, H.Wars
12.40 Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi ul gen. J. Bema 6   42 659 45 11 etiuda Spotkanie z Kosmitami muz John Willams Gwiezdne Wojny
12.45 Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi ul gen. J. Bema 6 piosenka Przyleciały ufoludki muz. K. Kwiatkowska
11.45 Szkoła Podstawowa Nr 3 im T. Kościuszki etiuda Narodziny słońca muz Jean Michel Jarre
12.00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6  Łódź ul. Dziewanny 24 piosenka Przyleciały ufoludki muz K. Kwiatkowska

Przegląd „Dziecięca Scena” XII FSMD odbędzie się w dniu 19.04.2012r.

w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 Łódź ul Zawiszy Czarnego 39

 

Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w godzinach 9.30 - 13.00

 

Informacje organizacyjne:

Prosimy o informowanie organizatorów jeśli grupa wycofa się z przeglądu najpóźniej na 3 dni przed występami.
Wyznaczona godzina jest godziną prezentacji już na scenie ,  grupy powinny przyjść wcześniej tak aby przygotować się do występu.
Na salę na której prezentowany będzie przegląd będziemy wpuszczać i wypuszczać zespoły tylko w przerwach pomiędzy występami - tak aby nie przeszkadzać wykonawcą. Zapraszamy grupy do zasiadania również na widowni przeglądu. Warto obejrzeć choć kilka zespołów które z wami rywalizują.
Każdy uczestnik przeglądu otrzyma drobne upominki i dyplom który trzeba będzie wypisać imieniem i nazwiskiem dziecka. Listę laureatów czyli placówek które wystąpią w teatrze, na koncercie w TLiA Pinokio podamy najpóźniej do końca kwietnia br.

 

 

 

Regulamin Dziecięcej Sceny XII FSMD pod hasłem Kosmos

 

1.      Przegląd małych form scenicznych jest okazją do:
·        Popularyzowania kultury i piękna żywego słowa
·        Prezentacji dorobku małych artystów
·        Rozbudzania wyobraźni twórczej
·        Poszukiwania różnorodnych rozwiązań artystycznych
·        Upowszechniania śpiewania i muzykowania małych dzieci
2.      Uczestnicy.
·         Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku do lat 10
·         Każde dziecko może występować tylko w jednej kategorii.
·        Zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:
-        Przedszkola
-        Szkoły
·        Przegląd odbywać się będzie w kategoriach:
-        Krótkie spektakle, małe formy sceniczne, związane tematycznie z hasłem festiwalu  (czas max. do 15 minut, występuje do 15 osób)
-        Piosenka dziecięca ( solista lub zespół do 8 osób, w czasie przesłuchania wykonawcy może towarzyszyć akompaniament nagrany na kasetę lub wykonywany na żywo)
·        W przeglądzie nie mogą brać udziału grupy profesjonalne
3.      Kalendarium:
·        Zgłoszenia dzieci z zainteresowanych placówek prosimy przesyłać na załączonych kartach zgłoszeń 
                                                                                             do 23 marca 2012r.
Na adres:
 Szkoła Podstawowa Nr 36
90-734 Łódź ul Więckowskiego 35
tel (42) 630 – 29 - 00
·         Przesłuchania konkursowe odbywać się będą  19 kwietnia 2012 r. (czwartek)  na terenie
-        Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 , Łódź ul. Zawiszy Czarnego39
-        Kolejność i godzina przesłuchań zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pm97.edu.lodz.pl/festiwal.htm
-        Wyniki przeglądu podane zostaną do wiadomości na stronie internetowej do 10.04.br
Dzieci spoza Łodzi piosenki mogą przysyłać nagrane na kasetę.
4.       Nagrody
·         Dzieci uczestniczące w przeglądzie otrzymają dyplomy i drobne upominki
·         Wszyscy laureaci otrzymają nagrody indywidualne i wyróżnienia rzeczowe dla zwycięskich placówek, wezmą udział w koncercie w teatrze „Pinokio”.
·         Organizatorzy rozważają także nagranie płyty CD, która zostanie dołączona do katalogu z prezentacjami muzycznymi dzieci.
5.      Uwagi organizacyjne
·         Scenografia przedstawienia w formie wolnostojącej (bez elementów   do przypinania i naklejania)
·         Prosimy o przygotowanie dzieci do występów bez mikrofonów.
·         Na przegląd do SP nr 36 grupy przynoszą scenariusz i podkłady muzyczne, potrzebne do profesjonalnego opracowania koncertu!!
·         Instytucje lub osoby fizyczne delegujące uczestników na festiwal z poza terenu Łodzi, ponoszą całkowite koszty ich pobytu jak również zapewniają im ubezpieczenie.
6.      Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i nagrywania  programów wykonawców w celu popularyzacji idei festiwalu w mediach i na nośnikach CD
7.      Ocena prezentacji scenicznych
Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
·         Zabawa dzieci,  radość z przygotowanej prezentacji, spontaniczność
·         Nowatorstwo, ciekawe rozwiązania małej formy scenicznej
·         Dobór repertuaru pod kątem możliwości i wieku wykonawcy oraz jego spójność z tematyką festiwalu – prosimy o niepowielanie uroczystości okazjonalnych (np. Choinka)
·         Właściwy dobór scenicznych środków wyrazu (tj. ruch, rekwizyty, itp.)
·         Ogólny wyraz artystyczny
8.      Dodatkowe informacje udzielane będą w:
 Przedszkolu Miejskim Nr 97 w Łodzi (0-42)  659-45-11, na stronie internetowej www.pm97.edu.lodz.pl/festiwal.htm publikowane są wszystkie bieżące informacje o przeglądzie a także listy laureatów.
9.      Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
 Autorki projektu

 

 

 

   
   
   
   

 

Lista laureatów GRATULUJEMY!!!

           W kategorii  Piosenka:
1.       Szkoła Podstawowa nr 142 Łódź, Piosenka „Zawsze razem „
2.       Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6 Łódź, piosenka „Zabawy pod trzepakiem”
3.       Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 137 Łódź,  Piosenka „Podwórkowe wyliczanki”
4.       Przedszkole Miejskie nr 214 Łódź, Piosenka „Zabawa na podwórku „
5.       Przedszkole Miejskie nr 130   Łódź, Piosenka „Zabawa pod trzepakiem” 
6.       Przedszkole Miejskie Nr 1 Głowno, Piosenka „Podwórkowa piosenka”
7.       Szkoła Podstawowa nr 3 w Głownie, Piosenka „Podwórko pod chmurką”
8.       Szkoła Podstawowa nr 36 Łódź, Piosenka „Chłopcy z naszej ulicy „
 
         W kategorii Spektakl:
1.        Szkoła Podstawowa 175 Łódź, spektakl: „Co słychać na wiejskim podwórku?”
2.       Przedszkole Miejskie nr 114 Łódź, spektakl „Teleludek „
3.       Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1,  spektakl „Co w trawie piszczy „
4.       Przedszkole Miejskie nr 97  Spektakl „Podwórkowy malarz”
5.       Przedszkole Miejskie Nr 1 Głowno, spektakl „Znikające podwórko „
6.       Zespół Szkół Integracyjnych SP nr 9 Skierniewice, spektakl „Tajemnicza prządka „
7.       Przedszkole Miejskie nr 97 Łódź, spektakl „Paryskie podwórko”
 
       Występ poza konkursem:
Szkoła Podstawowa nr 152 Łódź, spektakl „W Baśniowym Świecie Andersena

 

 

Przegląd XI FSMD „Dziecięca Scena” odbył się w dniu 24 marca 2011r. 
w Szkole Podstawowej Nr 36 w Łodzi ul.Więckowskiego 35.

 

    Na przeglądzie zaprezentowały się zespoły:                  

 

 

Szkoła Podstawowa nr 160 Łódź, 

Spektakl - Brzydkie kaczątko 

 

Szkoła Podstawowa nr 160 Łódź, Piosenka "Na cztery"

 

Szkoła Podstawowa nr 142 Łódź, 

Piosenka - Zawsze razem

 

Szkoła Podstawowa 175 Łódź, 

 Spektakl - Co słychać na wiejskim podwórku?

Szkolny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6 Łódź,

 Piosenka - Zabawy pod trzepakiem

Szkoła Podstawowa nr 152 Łódź, ul.Strzelców Kaniowskich

 

 

W Baśniowym Świecie Andersena

Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 137 Łódź, 

 

Piosenka - Podwórkowe wyliczanki

 

 

 

Przedszkole Miejskie nr 114 Łódź, 

Spektakl - Teleludek 

Przedszkole Miejskie nr 214           z oddziałami integracyjnymi 

Piosenka - Zabawa na podwórku 

 

Przedszkole Miejskie Nr 13 Łódź, 

Teatrzyk - Nasze podwórko

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Miejskie nr 130   Łódź, 

Piosenka Zabawa pod trzepakiem

 

 

Przedszkole Miejskie nr 97 Łódź, 

Miniatura -Podwórkowy malarz

 

 

Przedszkole Miejskie nr 97 Łódź, 

Miniatura -Paryskie podwórko

 

Przedszkole Miejskie Nr 3 Głowno, 

Piosenka Na podwórku

 

Przedszkole Miejskie Nr 1 Głowno,

Piosenka Podwórkowa piosenka

 

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 1 Głowno, 

SpektaklZnikające podwórko

 

Młodzieżowe Centrum Kultury Skierniewice, 

 

Spektakl - Zabawa na strychu 

Zespół Szkół Integracyjnych         SP nr 9 Skierniewice, 

Spektakl - Tajemnicza prządka 

Szkoła Podstawowa nr 3                w Głownie

SpektaklBrzydkie kaczątko 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Głownie

Piosenka - Podwórko pod chmurką

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, Łódź, 

Spektakl - Co w trawie piszczy

 

Szkoła Podstawowa nr 36 Łódź, 

Piosenka-Chłopcy z naszej ulicy

Szkoła Podstawowa nr 36 Łódź, 

Piosenka - Łódzkie podwórko

Gromada zuchowa                          Mieszkańcy Stumilowego Lasu          Szkoła Podstawowa Nr 111 w Łodzi

spektakl -słuchowisko - Podwórkowe radio

Dom Kultury Zameczek Kielce, ul.Słowackiego 23

Piosenka Biały walczyk 

 

 

 

 

 

Dziecięca Scena X FSMD Kształty

 

Koncert finałowy „Dziecięcej  Sceny” odbędzie się w Teatrze Lalki i Aktora "Pinokio"  17 maja 2010r. o godz.10.00  
 

 

Informacje organizacyjne

Bilety dla rodziców i osób zaproszonych na koncert finałowy można odbierać                                                 w Przedszkolu Miejskim Nr 97 w Łodzi od dnia 10 maja 2010r.

Prosimy o dostarczenie w wersji elektronicznej do dnia 12.05.br pełnej listy dzieci występujących na koncercie wraz z nauczycielami, tytułem spektaklu (piosenki) oraz autorem tekstu i muzyki - dane są potrzebne do umieszczenia w programie koncertu. 

Na koncercie wszystkie zespoły występujące w części I koncertu, przychodzą na godzinę 9.00 - 9.30 i udają się wejściem przez podwórko teatru do wyznaczonej garderoby.

Zespoły występujące w części 2 koncertu przychodzą na godzinę 9.45-10.00 i zajmują miejsca na widowni po przerwie udają się do wyznaczonej garderoby.

Bardzo prosimy aby rodzice nie wchodzili za kulisy.

Wszystkie zespoły po swoim występie oglądają koncert do końca, gdyż w czasie finału wręczane są nagrody dla wszystkich dzieci, nagrody specjalne dla placówek i nagrody aktorskie.

Obecność na próbach obowiązkowa.  Prosimy o stawienie się zespołów w piątek na następujące godziny:

 

Harmonogram prób w Teatrze Pinokio w dniu 14 maja (wg. kolejności występów na koncercie

Cz. I
godzina 12.00 - Adaś w krainie czarów (PM97)
godzina 12.00 -  Piosenka o chmurkach (PM 137)
godzina 12.00  - Dwa królestwa  (Głowno1)
godzina 12.30  - Piłka Oli (PM130)
godzina 12.30  - Piesek z kresek (PM26)
godzina 13.00  - Moja planeta  (Głowno3)
godzina 13.00  - Prokofiew (PM97)
PRZERWA
Cz. II
godzina 13.30  - Magiczna geometria (Głowno3)
godzina 13.30  - Liście i igiełki (SP36)
godzina 14.00  - Siedem lat nieszczęścia (SP175)
godzina 14.00  - Abecadło (SP160)
godzina 14.30  - Kolorowe znaki drogowe(SP36)
godzina 14.30  - Laleczka z saskiej porcelany (SMuz)
godzina 15.00  - Trójkątna bajka (Skierniewice)
godzina 15.00  - Ziemia pełna słońca (SP142)
Cz. III -finał
godzina 15.15  -  JAŚ i MAŁGOSIA (PM173)
rozdanie nagród

Więcej informacji w PM 97

Do występu w koncercie zakwalifikowali się otrzymując status laureatów:

 

 piosenka Zrozumiałe abecadło ze spektaklu Abecadła
Szkoła Podstawowa nr 160 Łódź, ul. A. Struga 24
Ziemia pełna słońca 
Szkoła Podstawowa nr 142 Łódź, ul. Łupkowa 6
Siedem lat nieszczęścia
Szkoła Podstawowa 175 Łódź, Pomorska 27
Piłka Oli sł.: D.Gellner, muz.:B.Kolago
Przedszkole Miejskie nr 130   Łódź, Podhalańska 18
Trójkątna bajka Autor: D.Wawiłow 
Zespół Szkół Integracyjnych SP nr 9 Skierniewice, Tetmajera 7
Laleczka z saskiej porcelany autor: J.Cygan
Szkoła Muzyczna I Stopnia Towarzystwo Oświatowe Edukacja 
ul. Inżynierska 2/4
Kształty na Planecie Prokofieva
Przedszkole Miejskie nr 97 Łódź, ul. Bema 6
Magiczna geometria 
Szkoła Podstawowa Nr 3 Głowno ul. Karasicka 35
Piosenka
Moja Planeta sł: K.Bayer, A.Wacławski, 
muz.: K.Bayer, J.Woźniewski
Przedszkole Miejskie Nr 3 Głowno, ul. Skokowskiego 8/10
Dwa królestwa autor: D.Wawiłow
Przedszkole Miejskie Nr 1 Głowno, ul. Wigury 7
piosenka "Igiełki" Szkoła Podstawowa nr 36 Łódź, ul. Więckowskiego 35
Piesek z kresek
Przedszkole Miejskie nr 26 Łódź, ul. Potulna 4
Adaś w krainie czarów z wykorzystaniem tekstu 
W. Chotomska, muz. J. Kordaczuk
Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi
 
 Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 137 Łódź, 
Grota Rodeckiego 6
 
 "Kolorowe znaki" Szkoła Podstawowa nr 36 Łódź, 

 Zaproszono do występu po za konkursem:

 

Spektakl "Jaś i Małgosia  - Przedszkole Miejskie Nr 173 Łódź, ul. Wyszyńskiego 62
Piosenka - Przedszkole Miejskie Nr 114 Łódź

 

Wszystkim nauczycielom dziękujemy za przygotowanie dzieci a zespołom za teatralne i muzyczne zabawy z kształtami 

i zapraszamy za rok na kolejny przegląd

 

Informacje szczegółowe:
Harmonogram prób (obecność obowiązkowa) i inne szczegółowe informacje opublikujemy w terminie późniejszym.