|Strona Główna | Rodzice |O nas |Przedszkolaki |Organizacja dnia |Pedagodzy| |Kalendarium |Wydarzenia |Publikacje| Ogłoszenia| Kontakt| Linki  |

"Szczebel po szczeblu, dziecko kroczy swoja drogą.
Swe kroki wyznacza ono samo, usuwamy kamienie
spod jego nóg tylko wtedy, gdy jest to konieczne"

Hans Elsner

DNI OTWARTE!!!

W KAŻDY WTOREK MARCA 2014

04.03 godz. 9.30-11.00

11.03 godz. 9.30-11.00

18.03 godz. 14.30-16.00

25.03 godz. 14.30-16.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

  

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

W roku szkolnym 2014/2015 wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci 3-, 4-, 5- i 6- letnie (urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008). 

Dzieci 6- letnie urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 objęte są obowiązkiem szkolnym 
od 1 września 2014.

W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 7) informujemy, że:

 • Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu 
  nie biorą uzdiału w rekrutacji
  na rok 2014/2015.
  Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola. Druk deklaracji będzie dostępny w przedszkolu i na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi ( w zakładce Miasto - Edukacja). Wypełnione deklaracje należy składać w przedszkolu w terminie 
  od 17 do 24 marca 2014
  , do godziny 17:00.

 • Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 na wolne miejsca rozpocznie się 1 kwietnia 2014. Rekrutacja dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie miasta Łodzi, nie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź oraz dzieci zmieniających przedszkole. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy składać w terminie od 1 do 25 kwietnia 2014. Wnioski będą dostępne w przedszkolu i na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi ( w zakładce Miasto - Edukacja).

 nasze  projekty:

      

                      

 Festiwal Sztuki  Małego Dzieck

 Edukacja Ekologiczna z EKOskrzatem