BIP

|Strona Główna | Rodzice |O nas |Przedszkolaki |Organizacja dnia |Pedagodzy| |Kalendarium |Wydarzenia |Publikacje| Ogłoszenia| Kontakt| Linki  |

"Szczebel po szczeblu, dziecko kroczy
swoj± drog±.
Swe kroki wyznacza ono samo, usuwamy kamienie spod jego nóg tylko wtedy,
gdy jest to konieczne."

Hans Elsner


We wtorek 25.11.2014 obchodzimy
M
iędzynarodowe ¦więto Pluszowego Misia!
Zapraszamy do przedszkola w tym dniu wszystkie dzieci
z pluszowymi Misiami.


______________________________________________________________

Zapraszamy wszystkich Rodziców z naszego przedszkola
na warsztatowe spotkania w grupach
podczas, których przygotujemy zdrowe przek±ski
i ubierzemy ¶wi±teczn± choinkę

wspólnie z dziećmi w naszych klasach

    02.12  na  spotkaniu w grupie 1 - razem zawiesimy kruche ciasteczka
    03.12   na  spotkaniu w grupie 2 - razem zawiesimy słodkie pierniczki
    04.12  na spotkaniu w grupie 3 - razem zawiesimy suszone owoce

w ramach realizowanego międzynarodowego
projektu eTwinning "ZDROWE JEDZENIE"

     


 nasze  projekty:

      

                      

 Festiwal Sztuki  Małego Dzieck

 Edukacja Ekologiczna z EKOskrzatem